Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Нови правила ще действат на Енергийната борса Shutterstock
Енергийната борса промени правилата за работа
Красимир Тодоров - 3 януари 2018, 16:54
Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ e приела промени в Правилата за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия.
Правилата, които ще влязат в сила от 09.01.2018 г., засягат правата и задълженията на БНЕБ и на търговските участници. Те определят оперативните процедури по организирането на тръжните сесии, механизмите за определяне на цената на електрическата енергия, търгувана на Централизирания пазар и процеса по управление на присъщите за търговията финансови рискове.
 
Според новите правила БНЕБ няма да е страна от сделките, сключени на Централизирания пазар. По този начин участниците сами ще определят условията на пазара.

Пазарът е създаден, за да предостави възможност на всички регистрирани търговски участници да търгуват електроенергия с различен срок на доставка. Той е достъпен за всички юридически лица, присъстващи в регистъра на търговските участници на ЕСО със статут "активен" и изпълнили всички изисквания за регистрация, уточняват от енергийната борса.

Измененията на правилата са в резултат на последните промени в Закона за енергетиката, с които се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 мегавата, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г., посочват от БНЕБ.
 


Още от Бизнес
Институтът за пазарна икономика представя мащабво изследване за състоянието на икономическите центрове в страната...
БНР - 18 Януари 2018, 09:41
Повече от една четвърт от българите, които ползват интернет, пазаруват и онлайн в мрежата.
- 18 Януари 2018, 09:33
Камарата на представителите (долната камара на парламента) прие проектозаконите за излизане на Великобритания от Европейския съюз, което може да се...
infostock.bg - 18 Януари 2018, 09:26
Всички от Бизнес
Банков каталог
Клубове
Линковеза реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2018 Dir.bg. All rights reserved.