TBI Bank
モムヒモテネ ハホヘメタハメネ
ネ璋 瑕琿韈頏瑙 :
21 ゙ 2017
チ瑙粨 褪 瑣鞣 韃
ト襃鉅, 頏 - 瑙萵

ト襃鉅 鈞 鞴顆褥 頽


ム瑙萵 頷粢 褊, 籵鞴 08.06.2017

 

 BGN

EUR

 

12 フナムナヨタ

 0.55%

0.55%

 

6 フナムナヨタ

 0.35%

0.35%

 

 ** マ褊頸 頷粢 褊 鈞 蒡 100,000.00 裘 齏 珞鳫 韲 蓿聰 籵. ヌ 琅粨珞瓊 瑕韲 頷粢頸 褊 蒡胛籵.


モ粨

マ 裝珞 鞣齏裙頏籵 頷粢 褊 褊韃 褊頸 珮頽瑣 籵 蒡胛粽 鈞 蒟鉅 褻鞨 粨:

  • ヒ頷粨, 璞頌籵 韈瓊瑙 „メ チ タ チ瑙” ナタト 蒟鉅頸 褪 裝褄 碣珸 珸瑩頸 頷粢 褊 糶褸 褂蔘瑩蓖 珸瑩 頷粢瑣 頸韭 チ瑙瑣.
  • ヒ頷粨 鞣褶褊頸 裝籵 璞頌籵, 礪瑣 韈瓊瑣 粢瑣 籵, 粢 瑕 蒡胛粽褊 蓿胛.
  • ヒ頷粢頸 褊 褊 -胛 鈞 蒡 100,000.00 裘 齏 珞鳫 韲 蓿聰 籵. ヌ 琅粨珞瓊 瑕韲 頷粢頸 褊 蒡胛籵.
  • マ 裝 裲瑣籵 蒟鉅 韈頌籵 裝竟 珮褊 蒟 裝韈粢韃, 瑣 鉅 琺 チ瑙瑣 璞頌籵 頷粢 褊, 齏跖 鈞 珸瓊瑣褄 褪 粢瑣 籵.
  • ヒ頷粢頸 褊 韈頌籵 胛蒻 矜鈞 瑣 珸籵 頷粢瑣 粢 365/365 蓖.
  • ツ裲 韃 趺 萵 韃 裝竟 齏 蒟鉅 „メ チ タ チ瑙” ナタト 蒡 碼 鳫 100,000.00 裘. ム 琅粨珞瓊 瑕韲 蒡胛籵.
  • ト襃鉅頸, 粢 瑰 頷粢 褪竟 聰瑙頏瑙 ヤ萵 鈞 聰瑙頏瑙 粱胛粢 矜頸, 鶯 聰瑙頏 韲 韈瓊瑙 裼 胛糂 矜, 肭瑰 ヌ瑕 鈞 聰瑙頏瑙 粱胛粢 矜頸, 裝 頽, 裼珞頌韲 碣 珸褞 韲 蒡 196 000 裘, 瑣 褊瑣 粲籵 璞頌褊頸 頷粨 萵瑣 韈萵籵褪 瑕 . 20, 琿. 1 鈞, 韈褊韃 琲, 韈顆 韈碣褊 鈞. モ瑙籵褪 碼 珸褞 鈞蕣趺韃 チ瑙瑣 裝竟 粱跖褄 裝褄 肭瑰 . 12 ヌ瑕 鈞 聰瑙頏瑙 粱胛粢 矜頸. ネ鉐瓊瑙褪 ヤ萵 鈞 聰瑙頏瑙 粱胛粢 矜頸 鈞籵 - 7 珮 蓖 萵瑣 韈萵籵褪 瑕 . 20, 琿. 1 ヌ瑕 鈞 聰瑙頏瑙 粱胛粢 矜頸.
  • チ瑙瑣 鈞珸籵 珞 萵 褊 裝瑙 頷粨 胛襃褊 蒟鉅, 瑣 鈞 頸頸 粢 蒟鉅 瑣 粱韈 齏 裝 萵瑣 韲 琅褂. マ瑣 籵 裝籵頸褄 粨蓖 琿頸 鈞 韃 竟褞褪 瑙頽瑣 チ瑙瑣.
チ瑙 瑣琿
ハ碚粢
ヒ竟粢

鈞 裲瑟 | 碣瑣 糅鉤 | 裔頸褄 珸褊韃 | 蒡矜粨 琺 | 褪蒻 | 胛粽 | フ礪 粢 | Flight Mode

Copyright © 2017 Dir.bg. All rights reserved.