Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Комисията представя и втория си доклад за напредъка за намаляването на необслужваните кредити в ЕС Getty Images/Guliver Photos
ЕК с нови мерки срещу необслужвани кредити
Георги Брандийски - 14 март 2018, 14:23
Европейската комисия предложи днес мерки за справяне с необслужваните банкови кредити. През последните години делът на тези кредити в ЕС намалява.

Въпреки отбелязания напредък са необходими допълнителни мерки. Целта на предложенията е гражданите да могат разчитат на стабилни банки, изпълняващи незаменимата си роля за подкрепа на икономиката и икономическия растеж. Комисията представя и втория си доклад за напредъка за намаляването на необслужваните кредити в ЕС, според който делът на тези кредити продължава да намалява.

Предложенията на комисията целят банките да заделят средства за покриване на опасните кредити, които ще отпускат и чието обслужване може да спре; да се насърчи развитието на вторични пазари, на които банките могат да продават необслужваните кредити на дружества и инвеститори; да се улесни събирането на вземания при несъстоятелност и преструктуриране на стопанска дейност; да се осигури съдействие за преструктуриране на банките за държавите, поискали такава подкрепа, чрез незадължителни насоки за създаване на дружества за управление на имущество или чрез други мерки, свързани с необслужваните кредити.

Предлага се:

1. Обезпечаване на достатъчно покритие от банките за загубите по бъдещи необслужвани кредити Въвежда се общо минимално покритие за отпуснати необслужвани нови кредити. Ако дадена банка не осигури приложимото минимално покритие, сумите ще се приспадат от собствените й средства. С тази мярка се противодейства на опасността банките да не разполагат с достатъчно средства за покриване на загубите по бъдещи необслужвани кредити и се предотвратява натрупването на такива кредити.

2. Възможност за ускорено извънсъдебно изпълнение за събиране на вземания по обезпечени кредити Съгласно предложенията банките и кредитополучателите могат предварително да се споразумеят за ускорено събиране на вземанията по обезпечени кредити.

Ако кредитополучателят спре да изпълнява кредитните си задължения, банката или друг обезпечен кредитор може да събере вземанията си от обезпечението по кредита бързо, без да се стига до съд. Извънсъдебното изпълнение за събиране на вземания по обезпечения е строго ограничено за кредити, отпуснати на дружества при определени условия. Процедурата не се прилага за потребителски кредити.

3. По-нататъшно развитие на вторичните пазари за необслужвани кредити Предложението цели да се насърчи развитието на вторични пазари за необслужвани кредити, като се уеднаквят изискванията и се създаде единен пазар за обслужване и прехвърляне на банкови кредити в ЕС.

Определят се дейностите на обслужващите дружества, посочват се общи стандарти за лицензиране и надзор, и се установяват правила за осъществяване на тази дейност в ЕС. Това означава, че тези, които спазват установените правила, може да извършват дейност навсякъде ЕС, без да е необходимо да са лицензирани на национално равнище. При всяко придобиване на кредит купувачите на банкови кредити са длъжни да уведомяват съответните власти.

Купувачите на потребителски кредити, установени в държави извън ЕС, трябва да използват лицензирани обслужващи европейски дружества. Защитата на потребителите се осигурява чрез закони и правила за прозрачност, така че прехврълянето на кредита да не засяга законните права и интереси на кредитополучателя.

4. Подробен план за създаване на национални дружества за управление на имущество Планът не е задължителен и дава насоки на държавите в ЕС как могат да учредят национални дружества за управление на имущество, ако според тях това е полезна стъпка, при пълно спазване на правилата на ЕС за банковото дело и държавната помощ.

Въпреки че създаването на такива дружества с елемент на държавна помощ се приема за възможност при изключителни обстоятелства, в плана се изяснява допустимата структура на дружества за управление на имущество, които получават дбюджетна подкрепа.

В плана се посочват и други мерки за обезценено имущество. Предлагат се общи принципи за учредяването, управлението и дейността на дружествата за управление на имущество.


Още от Банкови
Експертите на Пощенска банка отчитат продължаваща тенденция за ръст в жилищното кредитиране през първите два месеца на годината след динамичната...
infostock.bg - 19 Март 2018, 14:06
Смятам, противно на широко приетото пазарно мнение, че Европейската централна банка може да повиши по-рано от очакваното основния лихвен процент.
- 18 Март 2018, 09:26
Приключи сделката по придобиването на ОББ Метлайф АД от ДЗИ Животозастраховане ЕАД.
- 16 Март 2018, 17:23
Всички от Банкови
Банков каталог
Клубове
Линковеза реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2018 Dir.bg. All rights reserved.