Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7 на сто Shutterstock
Растеж от 3.6% отчете НСИ за 4-то тримесечие на 2017 г.
Георги Брандийски - 14 февруари 2018, 11:15
През четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП нараства с 3.6 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо предходното тримесечие.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27 875 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 24 060 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.3 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 22 954 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 6 297 млн. лв. и заема 22.6 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно. През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. брутната добавена стойност нараства с 0.9 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2017 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо третото тримесечиена 2017 г. има увеличението на крайното потребление - с 2.2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.7 на сто. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7 на сто.

Бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 3.2 на сто през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2 и 9.4 на сто.


Още от Институции
Финландия се опитва да измисли какво да прави с конфискуваните от властите в страната близо 2 000 биткойна.
- 20 Февруари 2018, 16:10
Мисията на Международния валутен фонд (МВФ) в Турция предупреди за възможна опасност от „прегряване“ на турската икономика заради бързото ѝ...
- 20 Февруари 2018, 15:41
Българските икономически агенти демонстрират широко базиран оптимизъм през януари, загатвайки за високата скорост, с която стопанството навлиза в...
- 20 Февруари 2018, 15:22
Всички от Институции
Банков каталог
Клубове
Линковеза реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2018 Dir.bg. All rights reserved.