Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Общият размер на предсрочно погасената от ФГВБ главница достигна 1,175 млрд. лв. Павлин Даскалов, Dir.bg
ФГВБ погаси още 30 млн. лв. към бюджета
Георги Брандийски - 11 юли 2017, 11:34
Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) извърши частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет.

Заемът бе сключен на 03 декември 2014 г. за финансиране недостига на средствата на Фонда за изплащане на гарантираните влогове на вложителите в КТБ АД след отнемане на лиценза ѝ.

Това е второто частично предсрочно погасяване по заема, с което общият размер на предсрочно погасената от ФГВБ главница достигна 1,175 млрд. лв. ФГВБ планира да погаси оставащата главница в размер на 500 млн. лева също преди падежа на заема.

Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено след произнасяне на съда по несъстоятелността с окончателното решение по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ АД (н).

Размерът на заема по Договора е до 2 млрд. лв., от които ФГВБ е усвоил 1.675 млрд. лева. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2.95 %, а лихвените плащания са веднъж годишно на 15 април.

Погасяването на заема е еднократно на 15 април 2020 г., като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2017 г. възлиза на 104 572 246.58 лева.


Още от Банкови
Нова българска възпоменателна монета пуска БНБ в обращение от 27 ноември 2017 година Българската народна банка (БНБ).
infostock.bg - 24 Ноември 2017, 13:31
От 27 ноември Българската народна банка пуска в обращение нова сребърна възпоменателна монета.
- 24 Ноември 2017, 12:56
В края на октомври 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 71.104 млрд. лв. (72.5 на сто от БВП), и на годишна база се увеличават с 6.7...
- 24 Ноември 2017, 08:28
Всички от Банкови
Банков каталог
Клубове
Линковеза реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2017 Dir.bg. All rights reserved.